Skip to main content
Winkelwagen(Sluiten)

Privacy statement

Privacy Statement

VDH TOTAAL hecht veel waarde aan het beschermen van uw privacy en de persoonlijke
gegevens die u aan ons verstrekt. Daarom leggen we u in dit privacy statement uit welke
gegevens we van u verwerken en waarom we dat doen. We houden ons hierbij aan de Algemene
Verordening Gegevensbescherming. Wij raden u aan om ons privacy statement zorgvuldig door
te lezen.

Wie verwerkt uw persoonsgegevens?

VDH TOTAAL is gevestigd aan de Croy 43d, 5653 LC te Eindhoven, ingeschreven onder
handelsregisternummer 77876792. VDH TOTAAL B.V. is de verwerkingsverantwoordelijke voor
alle in dit privacy statement genoemde verwerkingen van uw persoonsgegevens.

Wat zijn persoonsgegevens?

Informatie over personen die hen (direct of in combinatie met andere gegevens) identificeerbaar
maakt, noemen we persoonsgegevens. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn: uw
(bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Maar ook
de inloggegevens van uw VDH TOTAAL account en IP-adressen zijn persoonsgegevens.

Van wie verzamelt VDH TOTAAL persoonsgegevens?

VDH TOTAAL verkrijgt en verwerkt persoonsgegevens van personen die producten of diensten
afnemen, websitebezoekers, of derden die contact opnemen met VDH TOTAAL. Bijvoorbeeld
indien u:
• een bestelling plaatst;
• aangeeft onze nieuwsbrieven te willen ontvangen;
• aan een prijsvraag of promotie deelneemt;
• deelneemt aan enquêtes of (klantpanel)onderzoeken;
• inlogt op uw VDH TOTAAL account of via social media;
• bij of voor ons werkzaam bent;
• bij ons solliciteert of hiertoe contact opneemt;
• een zakelijke relatie heeft met VDH TOTAAL;
• uw gegevens invult of achterlaat in een van de vestigingen.

Contact met VDH TOTAAL kan plaatsvinden via:

• telefoon;
• schriftelijke correspondentie;
• het contactformulier op VDH TOTAAL.nl;
• per e-mail;
• het registratieformulier om onze e-mailnieuwsbrieven aan te vragen;
• een link die is opgenomen in een door ons toegezonden e-mailnieuwsbrief of een andere aan u
aangeboden elektronische boodschap.
Verder is het mogelijk dat uw gegevens bij VDH TOTAAL terecht komen wanneer wij een ander
bedrijf overnemen.

Welke persoonsgegevens verzamelt VDH TOTAAL?

VDH TOTAAL verzamelt in elk geval de volgende persoonsgegevens:
• Personalia: uw (bedrijfs)naam, adres, woonplaats, geslacht, (mobiel) telefoonnummer en emailadres;
• Bestelgegevens (bijvoorbeeld welke artikelen u bij VDH TOTAAL bestelt);
• (Interactie)gegevens (bijvoorbeeld uw IP-adres, cookie ID’s, surfgedrag en welke pagina’s u
bezoekt op www.VDH TOTAAL.nl , e-mailvoorkeuren voor de e-mailnieuwsbrieven, open- en
klikgedrag van de e-mailnieuwsbrieven, voorkeuren/interesses, meningen, het gebruik van social
media en contact met de klantenservice).
• Gegevens van sollicitanten (bijvoorbeeld geboortedatum en – plaats, burgerlijke stand,
nationaliteit, loonstrook met IBAN, BSN, rijbewijs, bankpas, ID, salarisindicatie en
beschikbaarheid, opleiding en werkervaring, motivatiebrief, testresultaten).

Op basis van welke grondslag verwerkt VDH TOTAAL persoonsgegevens?

VDH TOTAAL verwerkt persoonsgegevens op basis van de noodzaak daarvan voor de uitvoering
van de overeenkomst met haar klanten, bijvoorbeeld gegevens die nodig zijn om uw bestelling
op te nemen af te leveren en contact te houden over (de voortgang van) deze bestellingen.
VDH TOTAAL verwerkt ook persoonsgegevens op basis van uw toestemming of op basis van een
gerechtvaardigd belang van VDH TOTAAL. Dit gerechtvaardigd belang bestaat eruit dat VDH
TOTAAL haar klanten en websitebezoekers betere aanbiedingen kan doen als zij kan beschikken
over gegevens omtrent uw gebruik van de website en uw voorkeuren.
Ook als je bij VDH TOTAAL solliciteert voor een functie of stage, verwerken wij je persoonlijke
gegevens. Soms doen we extra onderzoek omdat je solliciteert naar een functie waarbij je in
aanraking komt met geld, vertrouwelijke informatie of producten.
Ten slotte kan VDH TOTAAL persoonsgegevens verwerken op grond van een wettelijke plicht.

Voor welke doeleinden verwerkt VDH TOTAAL persoonsgegevens?

VDH TOTAAL verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:
• Het geven van uitvoering aan de overeenkomst tussen VDH TOTAAL en haar klanten: het
verwerken van bestellingen, leveren van bestellingen, informeren over bestellingen;
• Het bijhouden van een klantenbestand voor toekomstige bestellingen;
• Het opstellen en uitbrengen van een persoonlijke offerte;
• Het verbeteren van de gebruiksvriendelijkheid van de websites om optimaal gebruiksgemak te
bieden;
• Het uitvoeren van interne (kwaliteits)analyses en productontwikkeling om onze producten en
dienstverlening voor u te verbeteren;
• Het informeren over interessante ontwikkelingen, acties en aanbiedingen via verschillende
(digitale) communicatiekanalen;
• Het uitvoeren van sollicitatieprocedures.
Om deze doeleinden te realiseren, koppelt, combineert en analyseert VDH TOTAAL beschikbare
(persoons)gegevens (zoals in dit privacy statement benoemd) om zo de meest relevante
doelgroepen en segmenten, inhoud, informatie, momenten en kanalen te bepalen en op elkaar
af te stemmen. Zo kunnen we het aantal contactmomenten met u beperken. Dit gebeurt in
bepaalde gevallen volledig geautomatiseerd.

Bewaartermijnen

VDH TOTAAL bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan nodig is om u een goede en
zorgvuldige dienstverlening te kunnen bieden en te kunnen voldoen aan uw wensen. Als wij uw
gegevens niet meer nodig hebben, worden deze vernietigd.

Verstrekking van gegevens aan derden.

Wij verstrekken uw persoonsgegevens niet aan andere partijen tenzij dit noodzakelijk is in het
kader van de uitvoering van onze dienstverlening/de overeenkomst, of wanneer VDH TOTAAL
hiertoe verplicht is op grond van een wettelijk voorschrift.
Deze partijen verwerken uw persoonsgegevens alleen op de manier zoals VDH TOTAAL hen
voorschrijft. VDH TOTAAL verkoopt of verstrekt uw persoonlijke gegevens niet aan derden.

VDH TOTAAL en andere websites

Op onze website treft u een aantal links aan naar andere websites. Dit privacy statement is niet
van toepassing op deze andere websites. VDH TOTAAL is niet verantwoordelijk voor de wijze
waarop deze websites met uw persoonlijke informatie omgaan. Lees hiervoor het privacy
statement, indien aanwezig, van de website die u bezoekt.

Cookieverklaring

VDH TOTAAL maakt gebruik van cookies en daarmee vergelijkbare technieken. Cookies zijn
kleine tekstbestanden die door een internetpagina op een pc, tablet of mobiele telefoon worden
geplaatst. Cookies zorgen er bijvoorbeeld voor dat onze website optimaal functioneert. Lees
meer over cookies in onze cookieverklaring.

Beveiliging

VDH TOTAAL hecht veel waarde aan het beveiligen van persoonsgegevens. VDH TOTAAL neemt
verschillende technische en organisatorische maatregelen om uw gegevens te beschermen.
VDH TOTAAL neemt onder meer maatregelen zoals het versleutelen van financiële gegevens,
wachtwoorden en door gebruik te maken van firewalls en veilige servers.

Camerabeveiliging

VDH TOTAAL heeft haar pand en parkeerterrein voorzien van duidelijk zichtbaar geplaatste
camera’s met het doel de veiligheid van onze werknemers, klanten en eigendommen te
beschermen en ondersteuning te bieden bij calamiteiten. Bij betreding van onze terreinen en
winkels wordt u ook op de aanwezigheid van camera’s geattendeerd. VDH TOTAAL bewaart
camerabeelden maximaal 28 dagen. In geval van een gegronde reden (bijv. politieonderzoek)
worden camerabeelden langer bewaard, maar niet langer dan noodzakelijk is.

Uw rechten

Als wij uw persoonsgegevens verwerken, dan kunt u een verzoek doen tot inzage van deze
gegevens, de gegevens te wijzigen, over te dragen aan een andere partij, te verwijderen of de
verwerking hiervan te beperken. Ook kunt u bezwaar maken tegen het ontvangen van informatie
van VDH TOTAAL via telefoon, post of e-mail, tenzij deze informatie noodzakelijk is in het kader
van onze dienstverlening aan u. Daarnaast bent u gerechtigd uw toestemming voor het
verwerken van uw persoonsgegevens in te trekken.

Dergelijke verzoeken kunt u indienen door contact op te nemen met:

VDH TOTAAL Nederland
t.a.v. Privacy Officer
Croy 43d
5653 LC Eindhoven
Of u kunt een e-mail richten aan: info@vdhtotaal.nl
VDH TOTAAL streeft ernaar om een verzoek binnen 4 weken te verwerken.
Heeft u ondanks onze zorgvuldige maatregelen een klacht met betrekking tot de wijze waarop
VDH TOTAAL met uw persoonsgegevens om gaat? Dan heeft u het recht om een klacht in te
dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contact

Wilt u na het lezen van ons privacy statement meer informatie of heeft u nog vragen en/of
opmerkingen? Neem dan contact op met onze Privacy Officer via het e-mailadres:
info@vdhtotaal.nl

Wijzigingen privacy statement

VDH TOTAAL behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement.
Wij adviseren u dit statement met regelmaat te lezen. De meest recente versie vindt u altijd op
www.vdhtotaal.nl/privacy.
Deze pagina is voor het laatst opgemaakt op 01-02-2024 (versie 1.0.0).